Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін була започаткована в січні 1998 року. 

     Мета роботи кафедри: підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до професійної діяльності з оновленим змістом природничо-математичної освіти в умовах реформування школи.


     Проблемна тема: розвиток компетентностей суб'єктів дидактичного процесу в системі післядипломної педагогічної та безперервної природничо-математичної освіти.

На кафедрі працюють
5bfbb2_601d9f639dc44bdb82ac26e06c7f5c5a~

Васильченко Лілія Володимирівна

Завідувач кафедри  дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін

Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної

Тема  дисертації «Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти»

Доцент  кафедри інноваційних освітніх технологій 12ДЦ№02346 2010

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5392-048X

Інформаційно-видавнича діяльність

5bfbb2_b212b136580844f7b53f9dd3ac256d5e~

Гребінь Світлана Миколаївна

Доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін

Кандидат філософських наук, 09.00.03 - «Соціальна філософія та філософія історії»

Тема дисертації «Дитинство як соціокультурний феномен: соціально-філософський аналіз»

ORCID іD https://orcid.org/0000-0002-1121-9660

Інформаційно-видавнича діяльність

5bfbb2_715d6f2f882e4a3096c7aa09fa015ac5~

Фролов Дмитро Олександрович

Старший викладач кафедри викладач кафедри дидактики природничо-математичних дисциплін

Кандидат сільськогосподарських наук,   03.00.16 – екологія.

Тема дисертації «Агроекологічні основи фазанівництва в умовах Південно-східної частини України»

ORCID іD: https://orcid.org/0000-0002-4539-9903

Інформаційно-видавнича діяльність

5bfbb2_37d70a623df4461d81e14570c6d88039~

Полюга Світлана Ігорівна

Доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін

Кандидат фізико-математичних наук,  01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Тема дисертації «Фрагментарні оптимізаційні моделі в задачах покриття графів типовими під графами»

ORCID іD: https://orcid.org/0000-0001-9053-533X

Інформаційно-видавнича діяльність

5bfbb2_1174833718b44d81b8dd4cc75003eb4a~

Бабкова Олена Олексіївна

Доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін

Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Тема дисертації «Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності»

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9214-8883

Інформаційно-видавнича діяльність

1616401697556.jpg

Пуценя Валерія Олегівна

Лаборант

Основні напрямки роботи кафедри

 • Аналіз впровадження оновленого змісту шкільної природничо-математичної освіти та його регіональний науково-методичний супровід в умовах реформування;

 • Участь у проекті «Школа сучасних знань»; 

 • Планування і науково-методичне забезпечення, проведення науково-методичних і організаційних заходів з підвищення якості фахової кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу закладів освіти Запорізької області; 

 • Експертне оцінювання та проведення науково-методичного моніторингу за апробацією, впровадженням нових шкільних підручників та електронних ППЗ, реформованого змісту шкільної природничо-математичної освіти; 

 • Організація, розвиток та систематизація, узагальнення результатів діяльності творчих груп вчителів з вирішення актуальних проблем реалізації оновленого змісту освіти, включаючи регіональну компоненту шкільної природничо-математичної освіти; 

 • Участь у Всеукраїнських та міжнародних освітньо-педагогічних виставках за результатами інноваційних розробок та досліджень;

 • Публікація результатів науково-методичних досліджень працівників, представників наукової школи кафедри у науковому збірнику ЗОІППО та педагогічних фахових виданнях, матеріалах конференцій, пропаганда інноваційних розробок у педагогічній газеті «Освітній простір Запоріжжя»; 

 • Продовження роботи зі здібними й обдарованими дітьми, проведення учнівських предметних олімпіад (ІІ і ІІІ тури, підготовка до проведення ІV туру), Всеукраїнських конкурсів з дисциплін природничо-математичного циклу «Левеня», «Колосок» тощо;

 • Подальший розвиток наукової школи кафедри, підготовка здобувачів; 

 • Робота з творчо працюючими вчителями на курсах підвищення кваліфікації, у творчих групах за актуальною тематикою з підготовки науково-педагогічних публікацій, проведення фахових конкурсів «Вчитель року»; 

 • Організація і проведення науково-практичної інтернет-конференції в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»; Творча співпраця з АПН України, Академією вищої освіти України та міжнародна співпраця з ІПН (Молдова), Прешовським університетом (Словаччина), БДПУ ім. Максима Танка (Бєларусь), Філія Акціонерного товариства «Національний центр підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Орлеу» по Північно-Казахстанській області».

Контакти:

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-а,  (4-й поверх, каб. №44)

Телефон кафедри: (061) 236-30-96

Електронна адреса:kafedradidakt@gmail.com